خانم معین دوشنبه 21 خرداد 1397 07:24 ب.ظ نظرات ()
ثبت شرکت به شکل ثبت شرکت تجاری یا موسسه غیر تجاری می باشد. شرکتها عمدتا " به اموری مانند خرید 
، فروش ، صادرات ، واردات ، فنی ، مهندسی ، پیمانکاری و از این دست امور  می پردازند اما موسسات غیر تجاری 
به امور غیر تجاری اختصا ص دارند مانند امور ، علمی ، ادبی ، فرهنگی و آموزشی . که البته موسسات هم می توانند 
به شکل  انتفاعی یا غیر انتفاعی باشند موسسه انتفاعی جلب در آمد دارد مثل موسسات آموزشی و موسسات غیر انتفاعی
 نفعی در پی ندارند مثل موسسات خیریه یا ان جی او (NGO) ها.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت 

جهت ثبت شرکت ، مدارک لازم مدارک شناسایی شرکا یا موسسین شرکت می باشد . گواهی عدم سو پیشینه کیفری به تعداد همه اعضا لازم می باشد . برای برخی از موضوعات ثبتی ( مانند موضوعات فرهنگی ، هنری ) احتیاج به مجوز و یا موافقت اصولی جهت ثبت می باشد . همچنین مدارک ثبتی شرکت ( اساسنامه و..) نیز باید تهیه شود 

ثبت شرکت پیمانکاری ، تولیدی ، خدماتی 

شرکتهایی با موضوعات خدماتی ، تولیدی ، پیمانکاری چون طیف گسترده ای از موضوعات را پوشش می دهد تقاضای زیادی نیز برای ثبت شرکت دارد . این نوع شرکتها به دو صورت مسئولیت محدود و سهامی خاص قابل ثبت است . 

ثبت انواع موسسه غیر تجاری  

ثبت موسسه غیر تجاری قالبی است که در کنار شرکتهای تجاری برای انجام اموری غیر تجاری در نظر گرفته شده است . بنابراین خدمات فرهنگی ، هنری ، علمی ، مذهبی در قالب این موسسات قابل ثبت هستند.
موسسه غیر تجاری به دو صورت انتفاعی و غیرانتفاعی به ثبت می رسد.
موسسات انتفاعی موسساتی هستند که با هدف کسب سود و درآمد به ثبت می رسند. مثل انواع موسسات علمی آموزشی.
موسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که با هدفی جز کسب درآمد و سود به ثبت می رسند مانند مراکز خیریه.
سایر مطالب وبلاگ